Subsidieregeling Asbest Eraf Zonnepanelen Erop

asbest eraf zonnepanelen eropBent u een (voormalig) agrarisch ondernemer of eigenaar van een (voormalig) agrarisch bouwblok? En heeft u een asbestdak op uw agrarische bouwblok? De subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop is voor u bestemd.

Asbestcentraal geeft u graag meer informatie over deze subsidieregeling. Neem contact met ons op wanneer u vragen heeft over de subsidieregeling of wanneer u geïnteresseerd bent in een offerte voor een asbestinventarisatie.

Index

Asbest: het gevaarlijke materiaal

Asbest is een natuurlijk product en wordt in de mijnen van Canada, Australië, Italië en Griekenland gedolven. Een zestal vezelvormige mineralen vormen de basis van asbest. Deze mineralen worden ook wel silicaten genoemd. Silicaten zijn erg klein en alleen zichtbaar onder een microscoop.

Er bestaan twee verschillende soorten asbest:

 • Chrysotiel heeft een spiraalachtige vorm, ook wel bekend als wit asbest.
 • Amosiet, heeft een rechte vorm, waaronder blauw/bruin/geel/grijs en groen asbest.

Om welke soort asbest het gaat is alleen te zien aan het ruwe asbest. Zodra het asbest verwerkt wordt is het alleen mogelijk om het soort asbest vast te stellen aan de hand van een laboratoriumanalyse.

Verschillende vormen asbest

Er bestaan twee diverse vormen asbest, namelijk hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest

Deze vorm van asbest is niet zo gevaarlijk. Door de hechtgebonden structuur zit het asbest goed vast in het product waardoor de asbestvezels minder snel vrij komen. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest is asbestcement.

Niet-hechtgebonden asbest

De niet-hechtgebonden vorm van asbest is wel gevaarlijk. Dit asbest zit niet goed vast in het product waardoor de kans erg groot is dat er asbestvezels vrijkomen. Bovendien hebben deze asbestvezels een hoger asbestgehalte dan vezels van hechtgebonden asbest. Het asbestgehalte ligt tussen de 75% en 100%. Vrijkomende asbestvezels zijn een gevaar voor de leefomgeving en voor het welzijn van de mens.

De doeleinden van asbest

Asbest was jarenlang een favoriet bouwmateriaal. Het is onverwoestbaar, niet brandbaar en bovendien goedkoop. Op veel verschillende plekken in gebouwen, woningen, installaties en constructies kom je asbest tegen. In 1993 is een Asbestverbod ingesteld, sindsdien mag er geen asbest meer gebruikt worden.

Het asbest werd voornamelijk verwerkt tot asbestcement. Dit cement werd veelvuldig gebruikt voor bijvoorbeeld golfplaten, schoorsteenpijpen, afvoerbuizen en platenbakken.

Asbest werd vervolgens ook nog gebruikt voor:

 • Plafondplaten
 • Vloerzeil
 • Kachels
 • Afzuigkappen
 • Vensterbanken
 • Verharding van wegen

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Eerst een asbestinventarisatie bij asbest verwijderen

Voorafgaand aan asbest verwijdering dient er altijd eerst een asbestinventarisatie plaats te vinden. Tijdens een asbestinventarisatie wordt duidelijk wat de omvang van het asbest is en tot welke risicoklasse het asbest behoort.
De huidige regelgeving heeft het verplicht gemaakt om eerst een asbestinventarisatie uit te voeren voordat er asbest verwijdert wordt. Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. Het bedrijf dient in het bezit te zijn van een SC-540 certificaat.

Soorten asbestinventarisatie

Er zijn drie verschillende soorten asbestinventarisatie:

Type A

Een type A inventarisatie is een volledige asbestinventarisatie. Het onderzoek bevat de volgende onderdelen:

 • Achtergrondonderzoek: belangrijke documenten zoals bouwgeschiedenis worden doorgenomen.
 • Een privé interview met de eigenaar of beheerder van het pand
 • Het pand wordt volledig geïnspecteerd
 • Er worden stalen van verdachte materialen afgenomen
 • De stalen worden nauwkeurig geanalyseerd in het lab
 • Tenslotte wordt er een rapportage gemaakt van alle bevindingen

Type B

Een type B onderzoek wordt alleen uitgevoerd als aanvulling op het type A onderzoek, een volledige asbestinventarisatie. Wanneer men bezig is met het type A onderzoek en het vermoeden heeft dat er niet waarneembaar asbest aanwezig is in het pand, wordt een type B onderzoek opgestart. Tijdens het type B onderzoek worden de funderingen en bouwconstructies onderzocht.

U dient er rekening mee te houden dat het type B onderzoek een destructief onderzoek is. Dit houdt in dat er diverse sloopwerkzaamheden plaats vinden gedurende het onderzoek. Hierdoor moet een type B onderzoek altijd in samenwerking met een gecertificeerde asbestverwijderaar uitgevoerd worden.

Type 0

Het type 0 onderzoek heeft dezelfde insteek als een asbestinventarisatie alleen dan een stuk compacter. Dit onderzoek wordt alleen uitgevoerd wanneer een pand nog in gebruik is. Bijvoorbeeld bij het kopen van een nieuw huis, om de aanwezigheid van asbest te checken.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 is er een verbod op asbestdaken geldig in geheel Nederland. Wanneer u in het bezit bent van een pand met asbest in de dakbedekking dient dit voor 2024 verdwenen te zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een particulier, bedrijf of een overheidsgebouw. Alle asbestdaken moeten voor 2024 verdwenen zijn.

De staat van uw asbestdak is niet van belang voor het verbod. Maar wanneer uw asbestdak in zeer slechte staat is, dient deze zo spoedig mogelijk vervangen te worden.

Het verbod op asbestdaken is ingesteld om een betere leefomgeving te creëren. Het merendeel van de asbestdaken in Nederland is in slechte staat en de kans is hierdoor aanwezig dat er asbestvezels vrijkomen. De daken die in slechte staat verkeren worden lang niet altijd op tijd gerenoveerd. Door deze verwaarlozing en het niet tijdig renoveren van de asbestdaken wordt de leefomgeving aangetast. Vrijkomende asbestvezels zijn niet alleen schadelijk voor het milieu maar ook voor uw eigen gezondheid.

Subsidie asbest eraf zonnepanelen erop

Vanaf 1 juli 2014 is er een stimuleringsregeling ingesteld zodat asbestdaken van agrarische bedrijven versneld gesaneerd worden. Deze subsidieregeling is provinciaal geregeld en is opengesteld voor de agrarische sector.

Voor wie is de asbest subsidie?

Wanneer u zich in één van de onderstaande situaties bevindt, komt u in aanmerking voor de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

 • U bent agrariër
 • U heeft een agrarisch bedrijf gehad
 • U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok

Voorwaarden van de subsidie asbest

 • Een asbestdak van minimaal 250 m2
 • Sanering dient samen te gaan met het terug plaatsen van zonnepanelen
 • Er wordt €4,50 per m2 asbestdak subsidie gegeven
 • Een maximaal bedrag per aanvrager van €15.000 subsidie
 • Het saneren van gebouwen met een nevenfunctie is toegestaan, mits dit gebeurd binnen het bouwblok.
 • Het plaatsen van minimaal 5kW-zonnepanelen op een ander dak dan het asbestdak is toegestaan, maar alleen wanneer het gebouw staat op een bouwblok dat in de aanvraag is meegenomen.

Voorafgaand dient er een aanvraag ingediend te worden inclusief alle benodigde bewijsstukken.

Asbest verwijderen: de kosten

Heeft u een agrarisch asbestdak en wilt u deze laten renoveren? Laat het renoveren van uw dak en het plaatsen van zonnepanelen uitvoeren door een professioneel bedrijf.
Asbestcentraal verwijdert graag uw asbestdak op een professionele en efficiënte manier. Gelijktijdig worden de zonnepanelen geplaatst.
Ontvangt u graag een offerte? Neem dan contact op met Asbestcentraal. Gezamenlijk bespreken we de klus waarna u een offerte ontvangt voor een asbestinventarisatie. Tijdens de asbestinventarisatie wordt de omvang van de klus duidelijk en de staat van het asbestdak. Na de inventarisatie maakt een medewerker van Asbestcentraal een persoonlijke offerte voor het renoveren van uw asbestdak op. Na akkoord op de offerte plannen we gezamenlijk een afspraak in voor het renoveren van uw asbestdak.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

De voordelen van Asbestcentraal

Asbestcentraal is een gecertificeerd bedrijf met jarenlange ervaring omtrent asbest. Alle werkzaamheden die met asbest te maken hebben worden door ons uitgevoerd op een zeer veilig en verantwoorde manier.

Alleen een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf mag uw asbestdak vervangen voor zonnepanelen. Asbestcentraal beschikt over het SC-540 certificaat.

Bij ons geniet u van de volgende voordelen:

 • Jarenlange ervaring in het uitvoeren van asbestwerkzaamheden
 • Veel specialistische kennis in huis over asbest
 • U heeft één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden
 • Asbestinventarisatie, verwijdering en renovatie onder één dak
 • Altijd bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week
 • Professioneel team van adviseurs en vakmannen
 • Gratis deskundig advies

Contact

Heeft u vragen over asbest zonnepanelen? Of ontvangt u graag meer informatie over de subsidieregeling? Ook voor een persoonlijke offerte voor asbestinventarisatie kunt u bij ons terecht. We zijn altijd bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

U kunt Asbestcentraal bereiken op

Telefoon:085-483 9847

E-mail: info@asbestcentraal.nl

Vraag en antwoord over asbest zonnepanelen

Wie kan er een aanvraag voor subsidie asbest zonnepanelen indienen?

De subsidieregeling ‘ asbest eraf zonnepanelen erop ‘ is opgesteld voor de agrarische sector. De regeling wordt provinciaal geregeld. De doelgroepen die in aanmerking komen zijn:

 • Agrariërs
 • Mensen die een agrarisch bedrijf hebben gehad
 • Mensen die eigenaar zijn van een voormalig agrarisch bouwblok

Aan welke voorwaarden moet een subsidie aanvraag voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 • Een asbestdak van minimaal 250 m2
 • Sanering dient samen te gaan met het terug plaatsen van zonnepanelen
 • Er wordt €4,50 per m2 asbestdak subsidie gegeven
 • Een maximaal bedrag per aanvrager van €15.000 subsidie
 • Het saneren van gebouwen met een nevenfunctie is toegestaan, mits dit gebeurd binnen het bouwblok.
 • Het plaatsen van minimaal 5kW-zonnepanelen op een ander dak dan het asbestdak is toegestaan, maar alleen wanneer het gebouw staat op een bouwblok dat in de aanvraag is meegenomen.