Lage asbestinventarisatie kosten

asbestinventarisatie kostenWilt u uw huis of gebouw verbouwen of slopen en is er asbest gevonden? Dan bent u verplicht volgens de huidige regelgeving om eerst een onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek is een asbestinventarisatie.

Ga naar Asbestcentraal voor de laagste asbestinventarisatie kosten. Behalve de laagste asbestinventarisatie kosten, heeft Asbestcentraal jarenlange ervaring met asbestinventarisatie en gaat op een professionele manier te werk.

Index

Daarom een asbestinventarisatie

Er moet eerst een asbestinventarisatie plaats vinden bij het verwijderen van asbest. Tijdens het onderzoek wordt de woning of het gebouw helemaal bekeken en onderzocht. Er worden monsters afgenomen die daarna geanalyseerd worden. Uiteindelijk stellen we een inventarisatierapport op. Door het inventarisatierapport krijgt u inzicht over de hoeveelheid asbest, het type asbest en de structuur van het asbest.

Waarom is een asbestinventarisatie eigenlijk verplicht? Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Er zijn aantal mineralen die asbest genoemd worden. Deze mineralen hebben lange, dunne vezels die alleen met een microscoop te zien zijn.

De asbestvezels breken makkelijk af en komen in de lucht terecht. Als u ze inademt, komen ze in de longen terecht, waar ze veel schade kunnen aanrichten. Er zijn een aantal ziekten die worden veroorzaakt door asbest, zoals bijvoorbeeld stoflongen en een bepaalde vorm van longkanker.

Asbestvezels zijn onder verdelen in 2 soorten:

 • Serpentijn, oftewel wit asbest.
 • Amfibool, waar onder blauw, bruin, groen, geel en grijs asbest vallen.

Alleen aan het ruwe asbest is te zien om welke soort asbest het gaat. Het ruwe asbest heeft namelijk een specifieke kleur, maar als het ruwe asbest verwerkt wordt, is het soort asbest alleen vast te stellen door een analyse in een laboratorium.

Asbest is naast de verschillende soorten ook nog onder te verdelen in 2 verschillende structuren: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest

Asbest met een hechtgebonden structuur is minder gevaarlijk, omdat het asbest vast zit in het product. De asbestvezels komen daardoor minder snel vrij. Asbestcement is een veel voorkomende toepassing van hechtgebonden asbest.

Niet-hechtgebonden asbest

Asbest met een niet-hechtgebonden structuur is een groot risico voor het milieu en de gezondheid. Dit asbest zit niet goed vast in het product, waardoor de vezels snel vrij kunnen komen. De vezels met een niet-hechtgebonden structuur hebben bovendien een hoog asbestgehalte, tussen de 75% en 100%. Niet-hechtgebonden asbest is hierdoor zeer gevaarlijk.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Wat is asbest?

Wat is asbest?

Bij een asbestinventarisatie wordt de aanwezigheid van asbest onderzocht. Als u de eigenaar bent van een gebouw dat gerenoveerd of gesloopt wordt, is het volgens de huidige wet- en regelgeving verplicht dat u een asbestinventarisatie uit te laat voeren.

Het asbestonderzoek moet verricht worden door een vakman met de juiste diploma’s die werkzaam is bij een asbestinventarisatiebedrijf. Het is ook verplicht dat het asbestinventarisatiebedrijf in het bezit is van een SC-540 certificaat.

Door middel van rapportage geeft een asbestinventarisatie weer op welke plek in het gebouw asbest is geconstateerd, om welke soort asbest het gaat en in welke conditie het asbest verkeerd.

Er zijn 3 typen asbestinventarisatie:

Type A

Een volledige asbestinventarisatie. Het onderzoek bestaat uit deze onderdelen:

 1. Vooronderzoek: alle documentatie over het gebouw wordt grondig door gelezen
 2. Een persoonlijk gesprek met de beheerder of de eigenaar of van het gebouw
 3. Er wordt een grondige inspectie van het gebouw gedaan
 4. Verschillende monsters worden afgenomen van verdachte materialen
 5. De monsters worden geanalyseerd in een laboratorium
 6. Als laatste wordt er een rapportage gemaakt van de bevindingen

Type B

Dit onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Soms is er tijdens het type A onderzoek een groot vermoeden dat er niet waarneembaar asbest in het pand aanwezig is. Op dat moment wordt er een type B onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek worden toepassingen in funderingen of bouwconstructies onderzocht.  

Het type B onderzoek is een destructief onderzoek. Het moet daarom altijd in samenwerking met een gecertificeerde asbestverwijderaar worden uitgevoerd.

Type 0

Het type 0 onderzoek lijkt op een typ A onderzoek, maar is een stuk compacter. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor gebouwen die nog gebruikt worden. Het is bijvoorbeeld heel geschikt als u een nieuw huis heeft gekocht en u graag wilt weten of er asbest aanwezig is in het huis.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Kosten asbestinventarisatie

De kosten asbestinventarisatierapport wisselt per type onderzoek, de locatie van het asbest en de oppervlakte.

Type A

Deze inventarisatie wordt meestal uitgevoerd, wanneer het asbest direct zichtbaar is, zoals een asbesthoudend dak of schoorsteen. De asbestinventarisatierapport kosten van een type A onderzoek variëren per oppervlakte.

Type B

Als het asbest niet direct waarneembaar is, wordt het type B onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt het gebouw niet alleen geïnspecteerd, maar er vinden ook sloopwerkzaamheden plaats. De kosten asbestinventarisatierapport voor dit onderzoek zijn afhankelijk van de oppervlakte van het gebouw en de sloopwerkzaamheden.

Type 0

Een type 0 onderzoek is een globaal onderzoek. Het is onderzoek neemt weinig tijd in beslag en er worden geen sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Bij dit onderzoek zijn de asbestinventarisatierapport kosten ook afhankelijk van het aantal vierkante meters.

Wilt u meer informatie over de asbestinventarisatie kosten of wilt u graag een offerte ontvangen voor een bepaalde soort asbestinventarisatie? Neem contact op met Asbestcentraal. We vertellen u graag meer over de asbestinventarisatie kosten of stellen een geheel gepersonaliseerde offerte voor u op.

AsbestTotaalEr is asbest gevonden, wat nu?

In het inventarisatierapport vindt u de risicoklasse. Aan de hand van de risicoklasse wordt bepaald op welke manier het asbest verwijderd wordt.

Er zijn 3 risicoklassen:

Risicoklasse 1

Astbest verwijderen in risicoklasse 1 is het minst gevaarlijk. Het is niet verplicht om in deze klassen een gecertificeerd asbestbedrijf in te te schakelen. Er zijn wel een aantal eisen waaraan het bedrijf moet voldoen. Het is verstandig om toch in deze klasse een gecertificeerd asbestbedrijf in te huren. Als er namelijk asbest vrij komt tijdens het verwijderen, bent u als nog verplicht om dit door een gecertificeerd bedrijf te laten doen.

Risicoklasse 2

Voor het verwijderen van asbest in risicoklasse 2 dient u wel gebruik te maken van een gecertificeerd asbestbedrijf. Wanneer de asbest is verwijderd, moet er daarna een visuele inspectie of een luchtmeting uitgevoerd worden. Na dit onderzoek mag het gebouw pas vrijgegeven worden.

Risicoklasse 3

Ook bij deze klasse is het verplicht om een gecertificeerde asbestverwijderaar in te schakelen. In risicoklasse 3 worden strenge regels gehanteerd wat betreft het vrijgeven van het gebouw. Na de asbestverwijdering is een laboratorium niet alleen verplicht om een luchtmeting of een visuele inspectie uit te voeren in het gesaneerde gedeelte, maar ook in de aangrenzende ruimtes.

Asbestverwijdering

Op basis van het inventarisatierapport en de risicoklassen wordt er een melding gedaan bij gemeente. Ook wordt er gemeld aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering gaat plaats vinden.

Na deze meldingen wordt er begonnen met het verwijderen van asbest.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

De voordelen van een professioneel asbestbedrijf

Een asbestinventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door een asbestinventarisatiebedrijf met een SC-540 certificaat. Asbestcentraal is in bezit van dat certificaat en is bovendien zeer ervaren op het gebied van asbestinventarisatie.

Asbestcentraal is één centraal aanspreekpunt voor alle werkzaamheden op het gebied van asbest. Het team van Asbestcentraal bestaat uit adviseurs en vakmannen die voor u klaar staan. Bij ons kunt u terecht voor:

 • Asbestinventarisatie
 • Asbest verwijderen
 • De afvoer van asbest
 • Herstelwerkzaamheden

Een asbestinventarisatie wordt door Asbestcentraal zeer snel uitgevoerd. Vanwege de korte lijnen binnen ons bedrijf werken we zeer efficiënt. U beschikt daardoor binnen een korte tijd over een asbestinventarisatierapport.

Wij staan voor servicegericht- en openheid. U krijgt bij Asbestcentraal altijd een duidelijk en overzichtelijk offerte, die helemaal op maat is gemaakt.

Zo neemt u contact met ons op

Heeft u nog vragen over de asbestinventarisatie kosten? Of ontvangt u graag een vrijblijvende en GRATIS offerte voor een asbestinventarisatie? We beantwoorden graag al uw vragen en voorzien u van deskundig advies. Neem contact met ons op door:

Te bellen: ons telefoonnummer is 085-483 9847

Te mailen: ons emailadres is info@asbestcentraal.nl

asbesttotaalherstelkl_006Zo neemt u contact met ons op

Wat er gebeurt als er asbest wordt gevonden bij een asbestinventarisatie?  

Nadat wij een asbest hebben gevonden, gaan we het asbest verwijderen. In het rapport van de asinventarisatie staat de risicicoklasse. Aan de hand van de risicoklasse bepalen we onze aanpak om het asbest te verwijderen.

Asbestcentraal voert op een zeer veilige en zorgvuldig manier asbestverwijdering uit. Door Asbestcentraal ben u op een snelle en vertrouwde manier van uw asbest af.

Er is een grote kans dat het verwijderen van asbest aan uw woning of gebouw veroorzaakt. Onze specialisten op het gebied van herstelwerkzaamheden zorgen ervoor dat de woning of het gebouw uitstekend en volledig naar wens opgeknapt wordt.

Hoeveel kost het verwijderen van asbest?

Vermoedt u dat er asbest in uw huis of gebouw aanwezig is? Neem contact op met Asbestcentraal. Om na te gaan of er echt asbest aanwezig is en om welk type het gaat, is er een asbestinventarisatie nodig. Nadat we contact met u hebben gehad, stellen we voor u een GRATIS offerte voor een asbestinventarisatie op.

Asbestcentraal maakt een geheel persoonlijk offerte voor op voor het verwijderen van asbest, nadat we het asbestonderzoek hebben uitgevoerd en het inventarisatierapport.