Asbestcentraal: Uw Vakman Bij Verwijdering Asbestdaken

asbestdaken

Is uw huis of gebouw voorzien van asbestdaken? Een asbestdak moet tegenwoordig vervangen worden. Een ingewikkelde en lastige klus die bepaalde risico’s met zich meebrengt.

Laat Asbestcentraal uw asbestdaken vervangen. We hebben jarenlange ervaring in het verwijderen van asbest. Uw dak wordt op een veilige en professionele manier verwijderd en gerenoveerd. Neem contact op met Asbestcentraal voor een vrijblijvende offerte.                                                                                                                               

Index:

Asbest uitgelegd

Asbest is een natuurlijke stof en bestaat uit verschillende mineralen, silicaten genoemd. Deze silicaten bestaan uit vele , microscopische vezels. Hierdoor is de asbest slecht zichtbaar en niet met het blote oog te zien.

De asbestvezels worden opgedeeld in twee verschillende categorieën:

 • Vezels met een spiraalachtige vorm, wit asbest.
 • Vezels met een rechte vorm, waaronder blauw/bruin/geel/grijs en groen asbest.

Alleen aan het originele asbest is te zien tot welke categorie het behoort. Zodra de asbest verwerkt wordt kan de categorie alleen nog maar bepaald worden aan de hand van analyse in een laboratorium.

De verschillende doeleinden van asbest

Asbest werd vooral vroeger veel gebruikt voor verschillende doeleinden. In huizen, gebouwen, objecten en installaties werd asbest gebruikt.

Ongeveer 80% van al het materiaal werd verwerkt tot asbestcement. Dit cement werd onder andere gebruikt voor golfplaten, schoorsteenpijpen, afvoerpijpen en plantenbakken.

Het asbest werd ook toegepast op:

 • Afzuigkappen
 • Kachels
 • Aftimmering van bijvoorbeeld de zolder
 • Vloerzeil met onderlaag van asbesthoudend papier
 • Verharding van wegen

Een asbestinventarisatie voor uw asbest dak

Om een helder beeld te krijgen van de asbest moet het object eerst onderzocht worden. Op welke manier er asbestonderzoek plaats vindt is afhankelijk van het doel en de grootte van de asbest. Er kan een quick scan uitgevoerd worden, een globaal onderzoek of een volledig asbestonderzoek.

Wanneer asbest verwijderd moet worden is het vanuit de huidige regelgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit is gelijk aan een volledig asbestonderzoek. Alleen een professioneel asbestinventarisatiebedrijf die in het bezit is van een SC-540 certificaat mag een volledig asbestonderzoek uitvoeren.

Asbestinventarisatie van uw asbest dak wordt op de volgende manier uitgevoerd:

 • Documentatie: uw papierwerk over het asbest dak wordt doorgenomen
 • Daarna volgt een persoonlijk gesprek met u over de achtergrond en bouwgeschiedenis
 • Een medewerker komt uw asbest inspecteren
 • De medewerker neemt monsters van verdachte materialen
 • Vervolgens worden deze monsters in het laboratorium bestudeerd
 • Tenslotte maakt een medewerker het rapport op met hierin de conclusie, analyses en overige bevindingen

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Verbod op asbestdaken

asbestdakVanaf 2024 zijn asbest daken in heel Nederland verboden. Wanneer u een gebouw bezit met asbest in de dakbedekking moet dit voor 2024 vervangen zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een asbest dak van een particulier, bedrijf of van een overheidsgebouw. Alle asbest daken moeten in 2024 verdwenen zijn.

De status van het asbest dak is hiervoor niet relevant. Asbest daken die erg zijn verweerd en in slechte staat verkeren moeten eerder vervangen worden.

Door het verdwijnen van asbestdaken wordt de leefomgeving beter. Vrij veel Nederlandse asbest daken zijn behoorlijk verweerd. De kans bestaat dat er zo asbestvezels in de lucht komen. Deze daken worden niet altijd vervangen. De asbestdaken worden vaak pas gerenoveerd wanneer de daken erg aangetast zijn.

U kunt zelf niet zien of er asbestvezels van uw asbest dak vrijkomen. Dit komt omdat de vezels erg minuscuul zijn en niet met het blote oog zichtbaar.

Het is mogelijk dat een verweerd asbest dak een zeer lange tijd de leefomgeving vervuild. De vrijgekomen asbestvezels zijn niet alleen schadelijk voor het milieu maar ook voor uw gezondheid.

De kosten voor asbest van het dak verwijderen

Wilt u asbest van het dak laten verwijderen? U heeft waarschijnlijk geen idee wat de totale kosten voor de dakrenovatie zijn.

Bij Asbestcentraal hechten we veel waarde aan openheid van kosten. Een medewerker stelt een persoonlijke offerte voor een inventarisatie voor u op. Naar aanleiding van de asbestinventarisatie wordt de persoonlijke offerte voor het verwijderen van uw asbest dak opgesteld. Na het onderzoek is namelijk duidelijk om welke soort asbest het gaat, de hoeveelheid en wat er precies moet gebeuren.

Subsidie

Sinds begin 2016 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen als u eigenaar bent van een gebouw met een asbest dak. Deze subsidieregeling is door de overheid ingevoerd om de sanering van asbestdaken te versnellen.

De subsidie is bestemd voor asbest daken met een grootte van minimaal 35 vierkante meter. Particulieren, bedrijven en non-profit instellingen hebben de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. Per vierkante meter wordt er een subsidie van €4,50 verstrekt. Het maximale bedrag is €25.000.

Ontvangt u graag meer informatie over de subsidieregeling? Of heeft u vragen over de offerte? Neem dan contact op met Asbestcentraal. We beantwoorden graag uw vragen!

Kiezen voor Asbestcentraal

Bij Asbestcentraal hebben we al jaren ervaring met het renoveren van asbestdaken. We renoveren niet alleen een asbest dak met golfplaten maar ook asbestdaken met vrije beplating en andere asbesthoudende dakbedekking.
Door juiste afstemming intern en met u als klant wordt uw asbest dak snel gerenoveerd. Het is belangrijk dat de medewerkers van Asbestcentraal genoeg ruimte hebben en de bereikbaarheid van uw asbest dak goed is. Dit scheelt veel, in tijd en in geld.
Vanuit Asbestcentraal stemmen we de werkzaamheden met u af. Dit wordt zo afgestemd dat u zo min mogelijk overlast heeft van de dakwerkzaamheden. Heeft u bijvoorbeeld een manage met een asbest dak? Dit verwijderen we in twee fasen, zodat het niet nodig is om de paarden te verplaatsen.
Het is ook mogelijk dat er niet alleen op uw dak asbest is gevonden maar bijvoorbeeld ook in de schoorsteen. Dit verwijderen we ook graag maar de keuze is aan u.

Asbestcentraal is één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden. We voeren alle stappen uit , van het inventarisatierapport, verwijderen van asbest en de renovatiewerkzaamheden. Het team van Asbestcentraal bestaat uit adviseurs en vakmannen die tot uw beschikking staan.

Transparantie en openheid staat bij ons bedrijf centraal. U ontvangt van Asbestcentraal geen offerte met kleine lettertjes of bijkomende kosten. Alleen een duidelijke offerte, waar alle kosten op vermeld staan. Uiteraard licht een medewerker van Asbestcentraal de offerte graag toe.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Contact

Onze medewerkers van Asbestcentraal zijn per telefoon of per e-mail te bereiken. Heeft u nog vragen over het verwijderen van asbestdaken? Of Contact Asbestdakenontvangt u graag een vrijblijvende offerte voor inventarisatie van uw asbest dak? Neem dan contact op met een medewerker van Asbestcentraal.

Telefoon:085-483 9847

E-mail: info@asbestcentraal.nl

Vraag en antwoord over asbestdaken

In welke vormen komt een asbest dak voor?
Daken met een asbesthoudende dakbedekking komen in meerdere varianten voor:

 • Golfplaten
 • Vrije beplating
 • Overige astbesthoudende dakbedekking

Wat is asbest precies?

Asbest is een natuurlijke stof en bestaat uit verschillende mineralen, silicaten genoemd. Deze silicaten bestaan uit vele , microscopische vezels. Hierdoor is de asbest slecht zichtbaar en niet met het blote oog te zien.

De asbestvezels worden opgedeeld in twee verschillende categorieën:

 • Vezels met een spiraalachtige vorm, wit asbest.
 • Vezels met een rechte vorm, waaronder blauw/bruin/geel/grijs en groen asbest.

Wat houdt de subsidieregeling voor asbestdaken in?
Sinds begin 2016 bestaat er een regeling voor het ontvangen van subsidie bij sanering van asbestdaken. Wanneer u eigenaar bent van een gebouw met een asbestdak kunt u subsidie aanvragen om het dak te laten renoveren.

De subsidieregeling is door de overheid bedacht om het verwijderen van asbestdaken sneller te laten verlopen.

Wanneer u een dak heeft met een minimale omvang van 35 vierkante meter is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Zowel particulieren als bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor deze subsidie. Het bedrag dat u ontvangt is €4,50 per vierkante meter. Het maximale bedrag dat u kunt ontvangen bedraagt €25.000.