Wat Zijn Asbest Verwijderen Kosten Per m2

Is er in uw huis, bedrijfspand of object asbest aangetroffen en wilt u dit laten saneren? Voor een goed kostenoverzicht is het belangrijk om de asbest verwijderen kosten m2 te weten. De kosten voor asbest verwijderen verschillen sterk per project en per omvang.

Bij Asbestcentraal ontvangt u altijd een overzichtelijke en persoonlijke offerte voor het verwijderen van asbest. Indien gewenst staat hier ook de asbest verwijderen kosten per m2 op. Bent u geïnteresseerd in een offerte? Of ontvangt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Asbestcentraal.

Index

Asbest: een natuurlijk mineraal

Het materiaal asbest is een natuurlijk product en wordt gedolven in de mijnen van Canada, Australië, Italië en Griekenland. Asbest bestaat uit zes vezelvormige mineralen, die ook wel silicaten genoemd worden. Deze silicaten zijn zeer minuscuul en alleen zichtbaar met behulp van een microscoop.

Er zijn twee verschillende soorten asbest:

 • Spiraalvormige asbest, Chrysotiel, beter bekend als wit asbest.
 • Rechtvormige asbest, Amosiet, beter bekend als blauw/bruin/geel/grijs of groen asbest.

Het soort asbest is alleen te herkennen aan het ruwe asbest. Wanneer het asbest is verwerkt kan het soort asbest alleen nog vastgesteld worden aan de hand van een analyse in het laboratorium.

Vormen asbest

Er zijn twee verschillende vormen asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest

Hechtgebonden asbest is niet erg gevaarlijk. Dit komt omdat de vezels van het asbest goed gehecht zijn aan het product, waardoor de kans zeer klein is dat de vezels vrijkomen. Een goed voorbeeld van hechtgebonden asbest is dan ook asbestcement.

Niet-hechtgebonden asbest

Asbest met een niet-hechtgebonden structuur is wel gevaarlijk. De asbestvezels zijn niet goed gehecht aan het product waarbij de kans zeer aanwezig is dat de asbestvezels vrijkomen. Vrijkomende asbestvezels zijn een gevaar voor de leefomgeving en de gezondheid van de mens. Het asbestgehalte in deze vezels is ook hoger, tussen de 75% en 100%.

Verschillende doeleinden van asbest

In 1993 is het Asbestverbod ingesteld, sinds dat jaar mag er geen asbest meer gebruikt worden. Voor 1993 werd asbest veelvuldig gebruikt in Nederland. Asbest had namelijk als voordelen dat het erg goedkoop was, zeer brandveilig en ook nog eens isolerend. In veel gebouwen, woningen, installaties maar ook huishoudelijke producten was asbest te vinden.

Voornamelijk werd asbest verwerkt tot asbestcement. Dit cement werd onder andere gebruikt voor golfplaten, afvoerbuizen en bloembakken. Ook in veel warmtehoudende producten zoals kachels, broodroosters, strijkijzers en haardrogers is asbest te vinden.

Asbest is ook terug te vinden in:

 • Afzuigkappen
 • Vensterbanken
 • Vloerzeil
 • Plafondplaten
 • Dak- en trapbeschot
 • Verharding van wegen

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Asbest verwijderen? Eerst asbestinventarisatie

Wanneer u asbest wilt laten verwijderen is het vanuit de huidige regelgeving verplicht om eerst een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit is een compleet asbestonderzoek dat alleen uitgevoerd mag worden door een asbestverwijderingsbedrijf met de juiste certificaten. Dit bedrijf moet in het bezit zijn van een SC-540 certificaat.

Typen asbestinventarisatie

Er zijn drie verschillende typen asbestinventarisatie:

Type A

Dit type onderzoek is een volledig asbestonderzoek. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Desk research: belangrijke documenten zoals de geschiedenis van het pand worden bestudeerd.
 • Een interview met de eigenaar of beheerder van het pand.
 • Vervolgens volgt er een inspectie in het pand.
 • Stalen van verdachte materialen worden afgenomen.
 • Deze stalen worden onderzocht in het laboratorium.
 • Uiteindelijk wordt er een rapport opgesteld met hierin alle resultaten.

Type B

Dit type onderzoek is een aanvulling op het type A onderzoek. Tijdens een asbestinventarisatie is het mogelijk dat er niet waarneembaar asbest geconstateerd wordt. Vervolgens wordt er een type B onderzoek opgestart. Tijdens dit onderzoek worden funderingen en bouwconstructies ook onderzocht.

U dient er rekening mee te houden dat het type B onderzoek een destructief onderzoek is. Dit houdt in dat er tijdens het onderzoek sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Hierdoor is het ook verplicht om het type B onderzoek uit te laten voeren door een gecertificeerde asbestverwijderaar.

Type 0

Het type 0 onderzoek is een klein asbestonderzoek dat qua opzet lijkt op het type A onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor panden die nog in gebruik zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuw huis heeft gekocht en de aanwezigheid van asbest wilt laten onderzoeken.

Subsidieregeling

Vanaf 1 januari 2016 is er een subsidieregeling geldig voor het verwijderen van asbest. Deze regeling is wel alleen geldig voor het verwijderen van asbestdaken. Als u eigenaar bent van een pand met een asbestdak en deze wilt laten saneren is het mogelijk om subsidie aan te vragen. De regeling is ingesteld om het saneren van asbestdaken te versnellen. Voor 2024 moeten namelijk alle asbestdaken verdwenen zijn uit Nederland.

Doelgroep asbest subsidie

Wanneer u eigenaar van een pand of object bent met een asbestdak is het toegestaan om subsidie aan te vragen. Zowel particulieren, als bedrijven, non-profitinstellingen en de overheid komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. U dient de subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. De subsidieregeling kent wel een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen:

 • De minimale afname van het asbestdak om in aanmerking te komen voor de subsidie is 35 vierkante meter.
 • De renovatie dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • Het aanvragen van subsidie kan tot 6 maanden na de renovatie ingediend worden.
 • Tot 31 december 2019 kan er een aanvraag ingediend worden.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal vierkante meter verwijderd asbestdak. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is een bedrag per vierkante meter. Er wordt €4,50 per vierkante meter uitgekeerd met een maximaal bedrag van €25.000 per adres.

Wat kost asbest verwijderen per m2?

Wanneer er asbest is gevonden in uw huis, pand of object wilt u dit waarschijnlijk zo spoedig mogelijk laten verwijderen. De kosten van asbest verwijderen verschillen sterk per project en zijn onder andere afhankelijk van het soort asbest en de omvang van het asbest. Vaak wordt er een totaalprijs afgegeven voor het verwijderen van asbest. U vraag zich waarschijnlijk af: wat kost asbest verwijderen per m2?

De eerste stap richting een prijsopgave is contact opnemen met Asbestcentraal. Een medewerker van Asbestcentraal bespreekt samen met u uw situatie. Voorafgaand aan het verwijderen van asbest is een asbestinventarisatie nodig. Na dit telefonisch contact ontvangt u een offerte voor een asbestinventarisatie.

Zodra de asbestinventarisatie is uitgevoerd is duidelijk om welke soort asbest het gaat en wat de omvang van het asbest is. Na ontvangst van het inventarisatierapport maakt Asbestcentraal een persoonlijke offerte voor u op voor het verwijderen van asbest. De asbest verwijderen kosten per m2 staan apart vermeldt op de offerte. Zo heeft u een duidelijk overzicht van de kosten.

Zodra u akkoord heeft gegeven op de offerte plannen we gezamenlijk een afspraak in voor het verwijderen van asbest.
Bij Asbestcentraal hechten we veel waarde aan transparantie. Op onze offertes vindt u een duidelijk overzicht van de kosten per m2. Ook vindt u geen kleine lettertjes onderaan de offerte.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

De voordelen van Asbestcentraal

Laat uw asbest verwijderen door een vakman zoals Asbestcentraal. We beschikken over het juiste materiaal, de juiste kennis en bezitten de juiste certificaten. Bij Asbestcentraal voeren we de werkzaamheden op een zeer veilige en verantwoorde manier uit.

Wanneer u voor Asbestcentraal kiest geniet u van de volgende voordelen:

 • Jarenlange ervaring op het gebied van asbest
 • Inventarisatie, verwijderen en renovatie onder één dak
 • Een centraal aanspreekpunt voor alle werkzaamheden
 • Altijd bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen in de week
 • Overzichtelijke offertes met asbest verwijderen kosten m2
 • Gratis een deskundig advies
 • Professioneel team

Binnen ons bedrijf hanteren we korte communicatielijnen waardoor uw opdracht snel wordt uitgezet en uitgevoerd.

Contact opnemen met Asbestcentraal

Heeft u nog vragen over het verwijderen van asbest? Of over de kosten? Of ontvangt u graag een offerte? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Asbestcentraal is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Bij Asbestcentraal zijn we te bereiken op:

Telefoon:085-483 9847

E-mail:info@asbestcentraal.nl

Vraag en antwoord over asbest verwijderen kosten per m2

Wat kost asbest verwijderen per m2?

Geen één asbestsituatie is hetzelfde, daarom is ook iedere persoonlijke offerte uniek. Voordat het asbest verwijdert kan worden dient er eerst een asbestinventarisatie plaats te vinden. Voor deze inventarisatie kunt u een offerte opvragen bij een medewerker van Asbestcentraal. Tijdens de inventarisatie wordt er een helder beeld geschetst over de omvang van asbest. Aan de hand van het inventarisatierapport wordt vervolgens door Asbestcentraal een persoonlijke offerte opgemaakt voor het verwijderen van asbest.

Kan ik subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbest?

Ja, dat is mogelijk. Vanaf 1 januari 2016 bestaat er een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest. Deze regeling geldt alleen voor asbestdaken! Zowel particulieren al bedrijven, non-profitinstellingen en overheidsgebouwen kunnen deze subsidie aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

 • De subsidieregeling is gelding voor asbestdaken met een minimale afmeting van 35 vierkante meter.
 • Het is verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf de renovatie uit te laten voeren.
 • De subsidie aanvraag kan tot 6 maanden na de renovatie aangevraagd worden.
 • Het is mogelijk om tot 31 december 2019 een aanvraag in te dienen.

Er wordt een bedrag per vierkante meter uitgekeerd. Dit bedrag is €4,50 per vierkante meter. Het maximale bedrag per adres is €25.000.