Asbest Subsidie Ontvangen?

Asbest SubsidieWilt u asbest laten verwijderen? Sinds begin 2016 bestaat er een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest. In onderstaand artikel leest u meer informatie over de asbest subsidie. Bijvoorbeeld aan welke voorwaarden u moet voldoen en tot wanneer de subsidie aangevraagd kan worden.

Heeft u nog vragen over subsidie asbest? Neem dan contact op met Asbestcentraal. Een medewerker geeft u graag meer informatie over het aanvragen van een subsidie en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Inhoud:

Asbest: het onverwoestbare materiaal

Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit een zestal vezelvormige mineralen, silicaten genoemd. Deze silicaten zijn zo minuscuul dat ze alleen zichtbaar zijn onder een microscoop. Asbest wordt gedolven in mijnen, vooral in Canada, Australië, Italië en Griekenland.

Asbest wordt onder verdeeld in twee verschillende soorten:

  • Chrysotiel heeft een spiraalachtige vorm, ook wel bekend als wit asbest.
  • Amosiet, heeft een rechte vorm, waaronder blauw/bruin/geel/grijs en groen asbest.

Tot welke soort de asbest behoort is af te leiden uit het ruwe asbest. Wanneer de asbest verwerkt wordt kan het soort asbest alleen nog vastgesteld worden aan de hand van een analyse in het laboratorium.

Subsidie Asbest - AsbestplafondDe diverse uitgangspunten van asbest

Asbest is niet alleen in Nederland maar wereldwijd in ontelbare producten gebruikt. Vooral in de periode na 1945 tot aan de jaren’80 kon je op veel plekken in gebouwen, woningen, installaties en constructies asbest vinden. Sinds het Asbestverbod, dat in 1993 is vastgesteld, mag er geen asbest meer gebruikt worden.

In de meeste gevallen, zo’n 80 procent, werd het materiaal verwerkt tot asbestcement. Dit cement werd onder andere gebruikt voor schoorsteenpijpen, golfplaten, afvoerpijpen en plantenbakken.

Asbest werd ook gebruikt voor:

  • Plafondplaten
  • Vensterbanken
  • Vloerzeil
  • Afzuigkappen
  • Kachels
  • Aftimmering van bijvoorbeeld de zolder
  • Verharding van wegen

Asbest verwijderen? Eerst een asbestinventaristie

Wanneer u asbest wilt laten verwijderen moet er altijd eerst een asbestinventarisatie plaats vinden. Welk onderzoek er nodig is hangt af van het doel en de omvang van de asbest. Er kan een quick scan uitgevoerd worden, een globaal onderzoek of een volledig asbestonderzoek.
Vanuit de huidige regelgeving is het verplicht om bij verwijdering van asbest een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Een inventarisatie mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf moet in het bezit zijn van het SC-540 certificaat.

Soorten asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is er in drie typen:

Type A

Dit is een complete asbestinventarisatie. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Desk research: documenten zoals bouwgeschiedenis worden gecheckt
  • Een persoonlijk interview met de eigenaar of beheerder van het pand
  • Het pand wordt grondig geïnspecteerd
  • Monsters van verdachte materialen worden afgenomen
  • Deze monsters worden in het laboratorium geanalyseerd
  • Van alle bevindingen wordt een rapportage gemaakt

Type B

Het type B onderzoek wordt uitgevoerd als aanvulling op een volledige asbestinventarisatie. Zodra men tijdens het type A onderzoek in de veronderstelling is dat er niet waarneembaar asbest aanwezig is in het pand, wordt een type B onderzoek opgestart. Tijdens dit onderzoek worden funderingen en bouwconstructies onderzocht.

Er dient tijdens dit onderzoek rekening gehouden te worden met sloopwerkzaamheden Het type B onderzoek is namelijk een destructief onderzoek en dient altijd in samenwerking met een gecertificeerde asbestverwijderaar te worden uitgevoerd.

Type 0

Een type 0 onderzoek is ongeveer gelijk aan een volledige asbestinventarisatie. Dit onderzoek is echter een stuk compacter. Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd voor panden die nog in gebruik zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuw huis heeft gekocht en wilt weten of er asbest aanwezig is in het huis. Hiervoor is het type 0 onderzoek zeer geschikt.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 geldt er een verbod voor asbestdaken in heel Nederland. Als u in het bezit bent van een huis of pand met asbest in de dakbedekking moet dit voor 2024 verwijderd zijn. Er is geen verschil tussen een asbestdak van een particulier, bedrijf of overheidsgebouw. Alle asbestdaken moeten voor 2024 verwijderd zijn.

De conditie van uw asbestdak is voor het verbod niet van belang. Wanneer uw asbestdak echter in zeer slechte staat verkeerd moet uw dak eerder vervangen of gerenoveerd worden.

Dit verbod op asbestdaken moet voor een betere leefomgeving zorgen. Veel asbestdaken in Nederland zijn in slechte staat. Hierdoor is de kans aanwezig dat er asbestvezels vrijkomen. Asbestdaken worden lang niet altijd vervangen. Vaak worden de daken pas gerenoveerd wanneer ze erg aangetast zijn.

Het is zelf niet mogelijk om te bekijken of er asbestvezels van uw dak vrijkomen. De vezels zijn namelijk van microscopisch formaat en niet met het blote oog te zien.

Door de verwaarlozing en het niet tijdig renoveren van asbestdaken is het mogelijk dat de leefomgeving een lange tijd wordt aangetast. Vrijgekomen asbestvezels zijn niet alleen schadelijk voor het milieu maar ook voor uw gezondheid.

Asbest subsidie ontvangen

Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het renoveren van een asbestdak. Deze subsidieregeling is vastgesteld om de sanering van asbestdaken te versnellen. Zodat alle asbest daken verdwenen zijn voor 2024.

Voor wie is de asbest subsidie?

Zowel particulieren als (agrarische) bedrijven, non-profit instellingen en overheden mogen een asbest subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • De subsidie geldt voor asbestdaken met een grootte van minimaal 35 vierkante meter.
  • De renovatie van het asbestdak mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestbedrijf.
  • Een aanvraag kan ingediend worden binnen een termijn van 6 maanden na de verwijdering van het asbestdak.
  • De subsidie aanvraag kan tot 31 december 2019 ingediend worden.

Hoogte van de subsidie asbest

De subsidie asbest hanteert een vaste prijs per vierkante meter verwijderd asbestdak, namelijk €4,50. Het maximale bedrag per adres is €25.000.

Asbest subsidie budget

Per jaar wordt er een subsidiebudget vastgesteld. Wanneer een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidiebudget voor dat jaar al is bereikt wordt de aanvraag automatisch doorgeschoven naar 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Ontvangt u graag extra informatie over asbest subsidie of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Asbestcentraal.

De kosten voor het verwijderen van asbest

Verwijderen van asbest in of om uw pand vraagt om een specifieke aanpak.

Voorafgaand aan het verwijderen van asbest vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Voor deze inventarisatie kunt u contact opnemen met Asbestcentraal. We horen uw situatie aan en stellen graag een persoonlijke offerte op voor een asbestinventarisatie.

Na de asbestinventarisatie wordt een rapportage opgemaakt. In dit rapport staan de bevindingen, analyses en onder andere om welke type asbest het gaat en de hoeveelheid. Aan de hand van dit rapport maakt een medewerker van Asbestcentraal een offerte voor u op voor het verwijderen van het asbest.

Onze offertes zijn altijd zeer overzichtelijk en helder geformuleerd. Bij Asbestcentraal vindt u geen addertjes onder het gras zoals kleine lettertjes op de offerte. Heeft u vragen over de offerte? Neem dan contact met ons op.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Daarom kiezen voor Asbestcentraal

Asbestcentraal is dé partner op het gebied van asbest. We voeren alle werkzaamheden omtrent asbest uit op een veilige en verantwoorde manier.

Bij ons geniet u van de volgende voordelen:

  • Jarenlange ervaring in asbest
  • U heeft één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden
  • Asbestinventarisatie, verwijdering en renovatie onder één dak
  • Korte communicatielijnen
  • We zijn altijd bereikbaar, 24/7, 7 dagen per week
  • Deskundige medewerkers die al uw vragen beantwoorden
  • Professioneel team van adviseurs en vakmannen

Vanwege de korte lijnen binnen ons bedrijf worden uw werkzaamheden snel uitgezet en opgepakt

Heeft u een inventarisatierapport nodig? We maken graag een persoonlijke offerte voor u, gebaseerd op uw situatie. De offerte is gedetailleerd en bevat geen kleine lettertjes. Bij Asbestcentraal vindt u geen addertjes onder het gras.

Openheid en servicegericht, daar staan we voor bij Asbestcentraal.

Contact Asbest SubsidieContact opnemen met Asbestcentraal

Heeft u vragen over de asbest subsidie? Of ontvangt u graag een persoonlijke offerte voor een asbestinventarisatie? Asbestcentraal is altijd bereikbaar! We zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week te bereiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.

U kunt Asbestcentraal bereiken op

Telefoon:085-483 9847

E-mail: info@asbestcentraal.nl

Veelgestelde vragen over subsidie asbest

Wie kan er een aanvraag voor asbest subsidie indienen?

Wanneer u de persoon bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van asbestdaken, kunt u een subsidie aanvragen. Zowel particulieren als (agrarische) bedrijven, non-profitinstellingen en overheden kunnen een subsidie asbest aanvragen.

Aan welke voorwaarden moet een asbest subsidie aanvraag voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen:

  • De subsidie geldt voor asbestdaken met een grootte van minimaal 35 vierkante meter.
  • De renovatie van het asbestdak mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestbedrijf.
  • Een aanvraag kan ingediend worden binnen een termijn van 6 maanden na de verwijdering van het asbestdak.
  • De subsidie aanvraag kan tot 31 december 2019 ingediend worden.

Wat houdt de asbest subsidie regeling precies in?

Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het renoveren van een asbestdak. Deze subsidieregeling is vastgesteld om de sanering van asbestdaken te versnellen. Zodat alle asbest daken verdwenen zijn voor 2024.

De subsidie asbest hanteert een vaste prijs per vierkante meter verwijderd asbestdak, namelijk €4,50. Het maximale bedrag per adres is €25.000.

Per jaar wordt er een subsidiebudget vastgesteld. Wanneer een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidiebudget voor dat jaar al is bereikt wordt de aanvraag automatisch doorgeschoven naar 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.