Asbest Golfplaten Verwijderen? Kies Asbestcentraal

Asbest Golfplaten VerwijderenHeeft u golfplaten op uw (agrarische) schuur, woning, garage of stal liggen? De kans is groot dat deze golfplaten asbest bevatten. Het verwijderen asbest golfplaten is verplicht voor 2024.

Laat uw asbest golfplaten verwijderen door Asbestcentraal. We beschikken over jarenlange ervaring in het verwijderen van asbest golfplaten. Neem contact met ons op voor een gratis offerte.

Index:

Diverse soorten asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een zestal natuurlijke mineralen, silicaten genoemd. Deze silicaten bestaan uit tientallen, minuscule vezels. De vezels zijn niet met het blote oog zichtbaar maar alleen in het laboratorium door middel van een microscoop. Asbest wordt gedolven in mijnen, vooral in Canada, Australië, Italië en Griekenland.

Er bestaan twee verschillende soorten asbestvezels:

 • Spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel. ook wel wit asbest genoemd.
 • Rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen)

In Nederland werd in 90% van de gevallen wit asbest gebruikt. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van bruin asbest en blauw asbest, samen goed voor 10%. Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolachtige en zijn een stuk gevaarlijker dan het witte asbest.

Welke soort asbest het is, is alleen te zien aan het originele, ruwe asbest. Dit heeft namelijk een bepaalde kleur. Zodra het ruwe asbest bewerkt wordt kan het soort asbest alleen nog vastgesteld worden aan de hand van analyse in een laboratorium.

Asbesttoepassingen

Asbest is wereldwijd veelvuldig gebruikt voor diverse toepassingen. Asbest was als materiaal zeer goed bruikbaar, het was sterk, onverwoestbaar en bestand tegen hoge temperaturen. Ook in Nederland is asbest in vele toepassingen gebruikt. In gebouwen, woningen, machines en installaties die tussen 1945 en de jaren ‘80 zijn gebouwd is vaak op veel plaatsen asbest te vinden. In 1993 is het Asbestverbod ingegaan en mag er geen asbest meer gebruikt worden.

Asbest werd het meeste toegepast in de bouw en dan voornamelijk in de vorm van asbestcement. Dit cement werd onder andere gebruikt voor golfplaten, schoorstenen, rioolpijpen en plantenbakken. De asbestcement golfplaten werden in veel gevallen in de agrarische sector gebruikt.

Voor onderstaande toepassingen werd asbest ook gebruikt:

 • Treinen
 • Schepen
 • Verharding van wegen
 • Vensterbanken
 • Plafondplaten
 • Vloeren
 • Kachels
 • Aftimmering

Asbest golfplaten verwijderen? Eerst asbestinventarisatie

Door middel van een asbestonderzoek wordt de omvang van de asbest duidelijk en om welke soort asbest het gaat. Het object moet eerst grondig onderzocht worden om een helder beeld te krijgen van het project. Welk asbestonderzoek er precies nodig is, is afhankelijk van het doel en de grootte van de asbest. Het is mogelijk om een quick scan, een globaal onderzoek of om een volledig asbestonderzoek uit te laten voeren.
Bij het verwijderen van asbest is het volgens de huidige regelgeving verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit is gelijk aan een volledig asbestonderzoek. Een asbestinventarisatie mag uitsluitend door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf uitgevoerd worden. Dit bedrijf moet in het bezit zijn van het SC-540 certificaat.

Bij het verwijderen van asbest golfplaten is het dus verplicht om eerst een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Een asbestinventarisatie bevat de volgende onderdelen:

 • Desk research: alle documenten betreffende het object worden bestudeerd
 • Hierna volgt een persoonlijk interview met de eigenaar of beheerder van het object. In dit interview worden de achtergrond en bouwgeschiedenis besproken.
 • Vervolgens komt een medewerker het object grondig controleren
 • Er worden monsters afgenomen van verdachte materialen
 • Deze monsters worden in het laboratorium onderzocht
 • Uiteindelijk wordt er een rapport opgemaakt met hierin een conclusie, de analyses en overige bevindingen

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

Verbod op asbestdaken

Asbest Golfplaten Verwijderen Van DakAsbestdaken zijn vanaf 2024 in heel Nederland verboden. U moet uw dak met asbest golfplaten verwijderen voor 2024. Voor dit verbod wordt er geen verschil gemaakt tussen een asbest dak met golfplaten van een particulier, bedrijf of overheidsgebouw. Alle asbesthoudende golfplaten moeten voor 2024 verdwenen zijn.

Voor dit verbod is het niet relevant in welke staat het asbestdak met golfplaten is. Alle daken dienen vervangen te worden. Daken met golfplaten die in zeer slechte staat verkeren moeten eerder verwijderd worden.

De overheid wil met dit verbod op asbestdaken een betere leefomgeving creëren. Veel asbestdaken met golfplaten in Nederland zijn aanzienlijk verweerd. Bij verweerde asbestdaken is een grote kans aanwezig dat er asbestvezels in de lucht komen. De verweerde asbestdaken met golfplaten worden niet altijd vervangen. Vaak worden de daken pas gerenoveerd wanneer de daken zwaar aangetast zijn.

Met het blote oog kunt u niet zien of er asbestvezels vrijkomen van uw dak met golfplaten. De asbestvezels zijn zo klein dat deze alleen onder een microscoop zichtbaar zijn.
Verwijderen asbest golfplaten is daarom belangrijk voor uzelf en uw leefomgeving. Asbestvezels die vrijkomen van een verweerd asbestdak met golfplaten zijn niet alleen schadelijk voor het milieu maar ook voor uw gezondheid.

Verwijderen asbest golfplaten: de kosten

Het verwijderen van asbest golfplaten vraagt om een specifieke aanpak.
Eerst dient er een asbestinventarisatie plaats te vinden. Voor deze inventarisatie kunt u contact opnemen met een medewerker van Asbestcentraal. Een medewerker hoort uw situatie aan en stelt zo een gepersonaliseerde offerte voor u op.

Nadat de asbestinventarisatie heeft plaats gevonden wordt er een rapportage opgemaakt. Aan de hand van deze rapportage maakt Asbestcentraal een offerte voor u voor verwijderen asbest golfplaten.

Een offerte van Asbestcentraal is altijd duidelijk. Bij ons vindt u geen kleine lettertjes onderaan de offerte. Heeft u vragen over de offerte? Neem dan contact op met een medewerker van Asbestcentraal.

Subsidie

Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende golfplaten op het dak? Dan is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor verwijdering van het asbestdak. Sinds begin 2016 is deze regeling ingesteld door de overheid om de sanering van asbestdaken te versnellen.

De subsidie kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door (agrarische) bedrijven particulieren, non-profit instellingen en overheden. De aanvraag moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Uw dak met asbest golfplaten dient minimaal 355 vierkante meter te zijn.
 • Het vervangen van uw asbest golfplaten dak mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestbedrijf.
 • Een aanvraag kan nog ingediend worden binnen een termijn van 6 maanden na verwijderen van de asbest golfplaten.
 • De subsidie kan tot 31 december 2019 aangevraagd worden.

Per vierkante meter wordt er een subsidie van €4,50 verstrekt. Het maximale bedrag is €25.000 per adres.

Heeft u vragen over de subsidieregeling of ontvangt u graag meer informatie of een offerte voor een asbestinventarisatie? Neem dan contact op met Asbestcentraal.

De vele voordelen van Asbestcentraal

Asbest golfplaten is de meest bekende toepassing van asbest. Bij Asbestcentraal zijn we zeer goed bekend met het verwijderen van asbest golfplaten. We renoveren niet alleen daken met asbest golfplaten maar ook asbestdaken met vrije beplating en overige asbesthoudende dakbedekking.

Doordat we intern korte lijnen hanteren en de juiste afstemming met u als klant hanteren wordt uw dak binnen zeer korte tijd gerenoveerd.

De werkzaamheden worden vanuit Asbestcentraal uitgebreid met u afgestemd. Het is namelijk van belang dat het dak goed bereikbaar is en er in en om het gebouw opgeruimd is. Op deze manier kunnen wij op een veilige en verantwoorde manier ons werk uitvoeren. Heeft u een agrarisch bedrijf? Wanneer asbest golfplaten van uw stal verwijdert moeten worden voeren we dit in twee fasen uit. Zo heeft u zo min mogelijk last van de werkzaamheden.

Een groot pluspunt van Asbestcentraal is dat u bij ons alle werkzaamheden omtrent asbest onder één dak vindt. Zo heeft u één aanspreekpunt voor alle werkzaamheden. We voeren alle stappen uit, van een inventariesatierapport, verwijderen asbest golfplaten tot aan renovatiewerkzaamheden. Ons team bestaat uit professionals; adviseurs en vakmannen die altijd tot uw beschikking staan.

Asbestcentraal is een transparant bedrijf dat graag openheid over de kosten geeft. Onderaan onze offertes staan geen kleine lettertjes en er zijn ook geen bijkomende kosten. Alle kosten staan duidelijk vermeld op de offerte. Een medewerker van Asbestcentraal licht de offerte graag voor u toe bij vragen of onduidelijkheden.

Vragen of een offerte ontvangen? Bel ons: 085-483 98 47, mail:info@asbestcentraal.nl of vul onderstaand formulier in:

In contact komen met Asbestcentraal

Heeft u nog vragen over verwijderen asbest golfplaten? Of ontvangt u graag meer informatie over de subsidieregeling voor asbestdaken?

De medewerkers van Asbestcentraal zijn 7 dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar. Neem contact met ons op voor een deskundig advies of wanneer u graag een vrijblijvende offerte voor een asbestinventarisatie wilt ontvangen.

Telefoon:085-483 9847
E-mail: info@asbestcentraal.nl

Vraag en antwoord over asbest golfplaten verwijderen

Wat houdt asbest in?Wat houdt asbest precies in?

Asbest is een natuurlijk product en een verzamelnaam voor een zestal mineralen met een vezelstructuur.

Er bestaan twee verschillende soorten asbestvezels:

 • Spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel. ook wel wit asbest genoemd.
 • Rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen)

In Nederland werd witte asbest het meeste gebruikt. Daaropvolgend komen bruine asbest en blauwe asbest, deze vormen van asbest zijn schadelijker dan witte asbest.
Wat houdt de subsidieregeling voor asbestdaken in?
Als u eigenaar bent van een object met een asbestdak komt u in aanmerking voor de subsidieregeling. Deze regeling is beging 2016 ingevoerd en een aanvraag kan ingediend worden tot en met 31 december 2019.

Deze subsidieregeling is door de overheid ingevoerd om de sanering van asbestdaken te versnellen. Een zwaar verweerd asbestdak is een groot risico voor de leefomgeving en uw eigen gezondheid.

Het asbestdak dient een minimale grootte van 35 vierkante meter te hebben. Zowel particulieren als (agrarische) bedrijven, non-profit instellingen en overheidsgebouwen komen in aanmerking voor een subsidie.

De subsidie bedraagt €4,50 per vierkante meter. Het maximale bedrag dat u kunt ontvangen bedraagt €25.000