Asbest Saneren Door Professionals in Waddinxveen

Asbest saneren in Waddinxveen? Daar heeft Anton van Dijk alruim25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en vakkundige wijze. Geniet van onze klantgerichte aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze experts.

De voordelen van Anton van Dijk

Deskundigheid

Wij werken alleen met echte vaklui. Al onze werknemers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben expertise van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het risico te verminderen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel kennis en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze medewerkers geven professioneel en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste keuze op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het verwijderen van asbest. Kies daardoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werknemers zijn daardoor goed geschoold en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent daardoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze bedrijfswerkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op diverse manieren toegepast. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg werd ontdekt dat asbest heel schadelijk is voor de gezondheid. Het is daarbij schadelijk voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die gemakkelijk stuk gaan. Er komen daarom kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze verschillende aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Verschillende soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De velerlei soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst risicovol, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken hierdoor makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest gesaneerd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is daarbij verplicht bij sloop- of restauratiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest present is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle documenten over de bouwhistorie uitvoerig doorgelezen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een lab gestuurd. Daar wordt geanalyseerd of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een verslag opgesteld. Als er asbest is gevonden, meldt Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestsanering plaats gaat vinden.

Asbest saneren

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij almeer dan25 jaar ervaring hebben. We hebben hierdoor veel kennis en knowhow opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van op zijn minst 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele controle vindt er een grondige check plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn gesaneerd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet present zijn. Alle te controleren oppervlakken moeten daarbij stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te betreden.

Asbest Verwijderen Door Professionals in Weesp

Asbest saneren in Weesp? Daar heeft Anton van Dijk alruim25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering op een veilige en professionele manier. Geniet van onze klantgerichte werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle noodzakelijke certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze professionals.

De pluspunten van Anton van Dijk

Knowhow

Wij werken alleen met echte professionals. Al onze medewerkers hebben een intensieve opleiding genoten en hebben expertise van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het risico te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Onze medewerkers geven vakkundig en geheel gratis advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste keuze op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies daardoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn daardoor goed geschoold en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent daardoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op diverse manieren gebruikt. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het risico van asbest

Jammer genoeg werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is daarbij slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die gemakkelijk stuk gaan. Er komen hierdoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze allerlei aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Velerlei soorten asbest

Er zijn verschillende soorten asbest. De verschillende soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken hierdoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwhistorie uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt onderzocht of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht present is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapport opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest saneren

U bent vereist om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel expertise en vakkennis opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw pand achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele check en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele inspectie vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen echt zijn gesaneerd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te checken oppervlakken moeten daarnaast stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te betreden.

Asbest Saneren Door Specialisten in Vianen

Asbest verwijderen in Vianen? Daar heeft Anton van Dijk alruim25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering op een veilige en vakkundige manier. Geniet van onze persoonlijke aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle noodzakelijke certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze professionals.

De pluspunten van Anton van Dijk

Deskundigheid

Wij werken alleen met echte professionals. Al onze werknemers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen diverse voorzorgsmaatregelen om het gevaar te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze medewerkers geven professioneel en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies daarom voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werknemers zijn hierdoor goed opgeleid en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent daardoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabrieken en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op allerhande manieren toegepast. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarnaast lang mee.

Het gevaar van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is bovendien slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen hierdoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze verschillende aandoeningen aanrichten: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Verscheidene soorten asbest

Er zijn diverse soorten asbest. De verschillende soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien verplicht bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest present is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle documenten over de bouwhistorie uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt bestudeert of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een verslag opgesteld. Als er asbest is gevonden, meldt Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest saneren

U bent vereist om een gecertificeerd asbestverwijderaar in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij al meer dan 25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel kennis en deskundigheid opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minstens 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele controle vindt er een grondige check plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te controleren oppervlakken moeten daarnaast stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te betreden.

Asbest Saneren Door Experts in Tilburg

Asbest saneren in Tilburg? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en vakkundige manier. Geniet van onze klantgerichte werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle noodzakelijke certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden verricht door onze vaklui.

De pluspunten van Anton van Dijk

Kennis

Wij werken alleen met echte vaklui. Al onze werknemers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen diverse voorzorgsmaatregelen om het risico te verminderen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Onze werknemers geven vakkundig en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste keuze op het gebied van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies daardoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn daardoor goed opgeleid en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestverwijdering (SC-530) certificaat. U bent hierdoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op diverse manieren gebruikt. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarbij lang mee.

Het gevaar van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is daarnaast slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk stuk gaan. Er komen daardoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze allerlei aandoeningen aanrichten: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Velerlei soorten asbest

Er zijn velerlei soorten asbest. De verscheidene soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken hierdoor makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is daarbij verplicht bij sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwhistorie uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt geanalyseerd of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapportage opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest verwijderen

U bent vereist om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben daarom veel kennis en kennis opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele check

Tijdens de visuele controle vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen echt zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet present zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten bovendien stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te betreden.

Asbest Saneren Door Professionals in Uithoorn

Asbest verwijderen in Uithoorn? Daar heeft Anton van Dijk almeer dan25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering op een veilige en professionele wijze. Geniet van onze klantgerichte aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest saneren en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden verricht door onze vaklui.

De pluspunten van Anton van Dijk

Kennis

Wij werken alleen met ware experts. Al onze werknemers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het gebied van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het gevaar te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel kennis en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Onze medewerkers geven professioneel en geheel gratis advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het gebied van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies daardoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werknemers zijn daardoor goed opgeleid en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent daardoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op diverse manieren gebruikt. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is bovendien slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die gemakkelijk stuk gaan. Er komen hierdoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze allerlei aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Diverse soorten asbest

Er zijn velerlei soorten asbest. De velerlei soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daarom gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is daarbij vereist bij sloop- of restauratiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest present is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwhistorie uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt onderzocht of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapport opgesteld. Als er asbest is gevonden, meldt Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest verwijderen

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderaar in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij al meer dan 25 jaar ervaring hebben. We hebben hierdoor veel expertise en vakbekwaamheid opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van op zijn minst 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele check

Tijdens de visuele check vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn gesaneerd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten daarbij stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezeldichtheid binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te binnengaan.

Asbest Saneren Door Vaklui in Soest

Asbest saneren in Soest? Daar heeft Anton van Dijk almeer dan25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en vakkundige manier. Geniet van onze klantvriendelijke aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle noodzakelijke certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden verricht door onze vaklui.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakkennis

Wij werken alleen met ware experts. Al onze werknemers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben expertise van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het gebied van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het risico te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel kennis en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze werknemers geven professioneel en geheel gratis advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste keuze op het gebied van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het verwijderen van asbest. Kies hierdoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn daardoor goed geschoold en bezitten over veel kennis over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestverwijdering (SC-530) certificaat. U bent hierdoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, productiebedrijven en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op allerhande manieren toegepast. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarnaast lang mee.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg werd ontdekt dat asbest heel schadelijk is voor de gezondheid. Het is daarbij slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen daardoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze allerlei aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Verscheidene soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst risicovol, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of restauratiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest present is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle documenten over de bouwgeschiedenis uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een lab gestuurd. Daar wordt onderzocht of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht present is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapport opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest saneren

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel kennis en knowhow opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minstens 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw pand achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele check en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele inspectie

Tijdens de visuele check vindt er een grondige check plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te checken oppervlakken moeten daarnaast stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met gespecialiseerde filters. Als de vezeldichtheid binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te betreden.

Asbest Saneren Door Professionals in Schoonhoven

Asbest saneren in Schoonhoven? Daar heeft Anton van Dijk almeer dan25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering op een veilige en bekwame manier. Geniet van onze persoonlijke werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest saneren en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze vaklui.

De voordelen van Anton van Dijk

Vakbekwaamheid

Wij werken alleen met ware experts. Al onze medewerkers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen diverse voorzorgsmaatregelen om het gevaar te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Onze medewerkers geven vakkundig en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste keuze op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het verwijderen van asbest. Kies hierdoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, duidelijkheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn daarom goed geschoold en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestverwijdering (SC-530) certificaat. U bent daardoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op diverse manieren gebruikt. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarnaast lang mee.

Het gevaar van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel schadelijk is voor de gezondheid. Het is bovendien schadelijk voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die gemakkelijk stuk gaan. Er komen hierdoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze verschillende aandoeningen aanrichten: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Verscheidene soorten asbest

Er zijn diverse soorten asbest. De verschillende soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken hierdoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is daarbij verplicht bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle documenten over de bouwgeschiedenis uitvoerig doorgelezen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt bestudeert of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht present is. Na de asbestinventarisatie wordt er een verslag opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest verwijderen

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij almeer dan25 jaar ervaring hebben. We hebben hierdoor veel kennis en knowhow opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minstens 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele check en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele inspectie

Tijdens de visuele controle vindt er een grondige check plaats of de asbesthoudende materialen echt zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet present zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten daarnaast stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te betreden.

Asbest Verwijderen Door Specialisten in Noordwijk

Asbest verwijderen in Noordwijk? Daar heeft Anton van Dijk almeer dan25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en vakkundige manier. Geniet van onze persoonlijke aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle noodzakelijke certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest saneren en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze experts.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakkennis

Wij werken alleen met ware specialisten. Al onze werknemers hebben een intensieve opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het gebied van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het risico te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze werknemers geven vakkundig en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het verwijderen van asbest. Kies daarom voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werknemers zijn daardoor goed geschoold en bezitten over veel kennis over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent daarom verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze bedrijfswerkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabrieken en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op allerlei manieren gebruikt. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarbij lang mee.

Het risico van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is daarnaast slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen daardoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze diverse aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Velerlei soorten asbest

Er zijn velerlei soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken daarom makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest gesaneerd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is daarnaast verplicht bij sloop- of restauratiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest present is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwgeschiedenis uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een lab gestuurd. Daar wordt onderzocht of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een verslag opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest verwijderen

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij almeer dan25 jaar ervaring hebben. We hebben hierdoor veel expertise en deskundigheid opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw pand achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele check en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele check vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te controleren oppervlakken moeten daarbij stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de dichtheid van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te betreden.

Asbest Saneren Door Vakmannen in Reeuwijk

Asbest saneren in Reeuwijk? Daar heeft Anton van Dijk alruim25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en professionele wijze. Geniet van onze persoonlijke werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle noodzakelijke certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden verricht door onze experts.

De voordelen van Anton van Dijk

Vakkennis

Wij werken alleen met echte vakmannen. Al onze medewerkers hebben een intensieve opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het gevaar te verkleinen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Onze medewerkers geven professioneel en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies hierdoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werknemers zijn hierdoor goed geschoold en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestverwijdering (SC-530) certificaat. U bent daarom verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze bedrijfswerkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, productiebedrijven en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op allerhande manieren toegepast. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarnaast lang mee.

Het risico van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is daarbij schadelijk voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen hierdoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze allerlei aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Velerlei soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is daarnaast verplicht bij sloop- of restauratiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest present is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwhistorie uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een lab gestuurd. Daar wordt bestudeert of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht present is. Na de asbestinventarisatie wordt er een verslag opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestsanering plaats gaat vinden.

Asbest saneren

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij al meer dan 25 jaar ervaring hebben. We hebben daarom veel kennis en vakkennis opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minstens 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele check

Tijdens de visuele controle vindt er een grondige check plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten bovendien stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met gespecialiseerde filters. Als de vezeldichtheid binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te betreden.

Asbest Saneren Door Vaklui in Nijmegen

Asbest verwijderen in Nijmegen? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en professionele manier. Geniet van onze klantgerichte aanpak. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze vakmannen.

De voordelen van Anton van Dijk

Kennis

Wij werken alleen met ware experts. Al onze werknemers hebben een intensieve opleiding genoten en hebben kennis van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het risico te verkleinen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze werknemers geven professioneel en geheel gratis advies als u dat wilt. Ze delen graag hun expertise en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies hierdoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, duidelijkheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn daarom goed opgeleid en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent daarom verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op allerhande manieren toegepast. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat daarbij lang mee.

Het risico van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is bovendien schadelijk voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen daardoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze diverse aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Velerlei soorten asbest

Er zijn velerlei soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwhistorie uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt geanalyseerd of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht present is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapportage opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestsanering plaats gaat vinden.

Asbest saneren

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij almeer dan25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel expertise en deskundigheid opgebouwd.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minimaal 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw pand achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele controle en de analyse van de vezeldichtheid in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele check vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet present zijn. Alle te onderzoeken oppervlakken moeten daarnaast stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezeldichtheid

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te betreden.