Asbest Verwijderen Door Professionals in Schoonhoven

Asbest saneren in Schoonhoven? Daar heeft Anton van Dijk al meer dan 25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering op een veilige en bekwame manier. Geniet van onze klantgerichte werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert werkzaamheden rondom asbest uit: asbestinventarisatie, asbestsanering en asbest afvoeren. Alle bedrijfswerkzaamheden worden op een veilige en vakkundige wijze uitgevoerd.

De voordelen van Anton van Dijk

Knowhow

Wij werken alleen met echte specialisten. Al onze medewerkers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben expertise van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het risico te verkleinen.

Jarenlange ervaring

Wij hebben onderhand meer dan 25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden verricht voor een grote diversiteit aan klanten.

Kosteloos advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze kennis op het vlak van asbest graag.

De benodigde certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderaar in te schakelen als u asbest wilt saneren. Anton van Dijk is hét onderneming voor u, want wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Komo Proces Certicaat Asbestverwijdering certificaat (SC-530) en het VCA certifcaat.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabrieken en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op allerhande manieren toegepast. Het heeft immers een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het risico van asbest

Helaas ontdekte men dat asbest gevaarlijk voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die makkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade veroorzaken. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Verscheidene soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De velerlei soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken daardoor makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk verplicht voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst wordt de bouwhistorie geanalyseerd. De volgende stap is het nemen van monsters. Met de hulp van een filter wordt er gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Als er asbest wordt gevonden, wordt er gemeld aan de gemeente en het ministerie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbest wordt verwijderd in het pand.

Asbest verwijderen

U bent vereist om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben daarom veel expertise en deskundigheid opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke instelling die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw pand achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele controle en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele check

Bij een visuele inspectie wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te betreden.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest saneren? Schakel dan Anton van Dijk in. Anton van Dijk heeft namelijk de certificaten die wettelijk verplicht zijn om asbest te verwijderen. We verwijderen almeer dan25 jaar lang asbest. We zijn daardoor ware experts op het gebied van het verwijderen van asbest.

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert werkzaamheden rondom asbest uit: asbestinventarisatie, asbestverwijdering en asbest afvoeren. Alle bedrijfswerkzaamheden worden op een veilige en vakkundige wijze uitgevoerd.

De pluspunten van Anton van Dijk

Deskundigheid

Wij werken alleen met echte vaklui. Al onze medewerkers hebben een intensieve opleiding genoten en hebben expertise van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het gevaar te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

Wij hebben inmiddels meer dan 25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden verricht voor een grote diversiteit aan klanten.

Gratis advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze kennis op het vlak van asbest graag.

De benodigde certificaten

In veel gevallen bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen als u asbest wilt saneren. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, want wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Komo Proces Certicaat Asbestverwijdering certificaat (SC-530) en het VCA certifcaat.

Voorgaande projecten

In de loop van de tijd heeft Anton van Dijk diverse klanten bijgestaan: restaurants, notarissen, productiebedrijven, grote woonhuizen en scholen.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op allerlei manieren toegepast. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Helaas ontdekte men dat asbest risicovol voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die gemakkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade veroorzaken. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Velerlei soorten asbest

Asbest is onder te verdelen in zes soorten: actinoliet (groen asbest), amosiet (bruin asbest), antofyliet (geel asbest), chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest) en trbemoliet (grijs asbest).

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Er bestaan twee verscheidene structuren asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest. De gevaren voor de gezondheid van hechtgebonden asbest zijn klein, omdat het asbest verankerd is in een product. Losgebonden asbest is riskant, want het zit niet vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Het asbest komt daardoor gemakkelijk vrij.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien verplicht bij sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle documenten over de bouwhistorie uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt geanalyseerd of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een verslag opgesteld. Als er asbest is gevonden, meldt Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestsanering plaats gaat vinden.

Asbest verwijderen in Nijmegen? Daar heeft Anton van Dijk almeer dan25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering op een veilige en bekwame wijze. Geniet van onze klantvriendelijke werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele controle en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele controle

Bij een visuele inspectie wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Bij een eindcontrole wordt ook de vezelconcentratie gemeten met speciale filters. Is de vezelconcentratie lager dan de wettelijke norm? Dan wordt er een analysecertificaat gegeven als bewijs en kunt u het gebouw weer veilig binnengaan.

Wilt u graag een onderneming inschakelen om het asbest in uw gebouw in Nieuwkoop te saneren? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een professioneel asbestsaneringsbedrijf metruim25 jaar ervaring. U heeft veel voordeel van onze klantvriendelijkheid en onze bekwame werkwijze.

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert werkzaamheden rondom asbest uit: asbestinventarisatie, asbestsanering en asbest afvoeren. Alle werkzaamheden worden op een veilige en professionele manier uitgevoerd.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakbekwaamheid

Al onze werkzaamheden worden verricht door echte professionals. Onze werknemers zijn goed geschoold en weten alles van asbest.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het gebied van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het gevaar te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

Wij hebben inmiddelsruim25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden uitgevoerd voor een grote diversiteit aan klanten.

Gratis advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze kennis op het gebied van asbest graag.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies daardoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn hierdoor goed geschoold en bezitten over veel kennis over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestverwijdering (SC-530) certificaat. U bent hierdoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze bedrijfswerkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabrieken en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op diverse manieren gebruikt. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg ontdekte men dat asbest risicovol voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die makkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Diverse soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daarom gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest gesaneerd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst wordt de bouwgeschiedenis onderzocht. De volgende stap is het nemen van monsters. Met de hulp van een filter wordt er gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Als er asbest wordt gevonden, wordt er gemeld aan de gemeente en het ministerie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbest wordt verwijderd in het gebouw.

Asbest verwijderen

U bent vereist om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben daarom veel expertise en expertise opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Omtrent asbest verwijderen geldt er vanaf 1 januari 2016 een regeling. Die regeling houdt in dat u subsidie kan ontvangen voor de renovatie van een asbestdak. De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 1 januari 2020. Het gaat alleen om grotere daken met een grootte van ten minste 35 vierkante meter.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele check

Bij een visuele controle wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het pand weer veilig te binnengaan.

Asbest saneren

U bent vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het saneren van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben hierdoor veel kennis en knowhow opgebouwd.

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert bedrijfswerkzaamheden rondom asbest uit: asbestinventarisatie, asbestsanering en asbest afvoeren. Alle bedrijfswerkzaamheden worden op een veilige en professionele manier verricht.

De voordelen van Anton van Dijk

Kennis

Wij werken alleen met ware experts. Al onze medewerkers hebben een intensieve opleiding genoten en hebben expertise van zaken.

Veilig werken

Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid essentieel. Wij gaan daarom zeer voorzichtig te werk en nemen alle mogelijke maatregelen om het risico te verkleinen.

Jarenlange ervaring

Wij hebben ondertussenmeer dan25 jaar ervaring. In die tijd hebben we asbestwerkzaamheden verricht voor een grote verscheidenheid aan klanten.

Gratis advies

Onze medewerkers geven professioneel en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het gebied van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies daarom voor Anton van Dijk. Zekerheid, helderheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn daarom goed opgeleid en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestverwijdering (SC-530) certificaat. U bent hierdoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger veel gebruikt. Het materiaal heeft namelijk allerlei pluspunten: het is duurzaam, slijtvast, bestand tegen hitte en het is nog voordelig ook.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg ontdekte men dat asbest risicovol voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die gemakkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Verscheidene soorten asbest

Er zijn verscheidene soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst risicovol, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daarom gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk verplicht voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Vinden er sloop- of renovatiewerkzaamheden plaats van een gebouw dat gebouwd is voor 1993? Dan is een asbestinventarisatie vereist. Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwgeschiedenis uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een lab gestuurd. Daar wordt bestudeert of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapportage opgesteld. Als er asbest is gevonden, meldt Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestsanering plaats gaat vinden.

Wilt u graag een onderneming inschakelen om het asbest in uw gebouw in Noordwijk te verwijderen? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een vakkundig asbestverwijderaar met meer dan 25 jaar ervaring. U heeft veel voordeel van onze klantvriendelijkheid en onze professionele aanpak.

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minimaal 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest verwijderen klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest verwijderd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele controle en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele inspectie

Tijdens de visuele controle vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn gesaneerd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten bovendien stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met speciale filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te betreden.

Asbest saneren

Wilt u asbest saneren? Schakel dan Anton van Dijk in. Anton van Dijk heeft namelijk de certificaten die wettelijk verplicht zijn om asbest te verwijderen. We saneren alruim25 jaar lang asbest. We zijn daardoor echte vakmannen op het vlak van het verwijderen van asbest.

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest saneren en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden verricht door onze experts.

De pluspunten van Anton van Dijk

Vakkennis

Al onze bedrijfswerkzaamheden worden verricht door ware experts. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en weten alles van asbest.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het gevaar te verkleinen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze expertise op het gebied van asbest graag.

De benodigde certificaten

In veel situaties bent u wettelijk verplicht om een gecertificeerd asbestverwijderaar in te schakelen als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, want wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Komo Proces Certicaat Asbestverwijdering certificaat (SC-530) en het VCA certifcaat.

Voorgaande projecten

In de loop van de tijd heeft Anton van Dijk verschillende klanten bijgestaan: restaurants, notarissen, fabriekshallen, grote woonhuizen en scholen.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op allerlei manieren gebruikt. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, goedkoop, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg ontdekte men dat asbest risicovol voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die makkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Verschillende soorten asbest

Asbest is onder te verdelen in zes soorten: actinoliet (groen asbest), amosiet (bruin asbest), antofyliet (geel asbest), chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest) en trbemoliet (grijs asbest).

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst gevaarlijk, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken hierdoor makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest gesaneerd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst wordt de bouwgeschiedenis onderzocht. De volgende stap is het nemen van monsters. Met de hulp van een filter wordt er gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Als er asbest wordt gevonden, wordt er gemeld aan de gemeente en het ministerie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbest wordt verwijderd in het pand.

Wilt u graag een bedrijf inschakelen om het asbest in uw gebouw in Nieuw vennep te verwijderen? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een professioneel asbestverwijderaar met meer dan 25 jaar ervaring. U heeft veel voordeel van onze klantvriendelijkheid en onze vakkundige aanpak.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel bedrijven als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Na de asbestverwijdering voert een onafhankelijke instelling de laatste check uit. Op die manier weten we zeker dat er geen asbest of asbestdeeltjes in uw gebouw aanwezig zijn en dat mensen het pand veilig kunnen binnengaan. De laatste inspectie begint met een visuele inspectie. Daarna volgt een analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele controle

Tijdens de visuele controle vindt er een grondige controle plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn gesaneerd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten bovendien stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezelconcentratie

Bij een eindcontrole wordt ook de vezelconcentratie gemeten met gespecialiseerde filters. Is de vezelconcentratie lager dan de wettelijke norm? Dan wordt er een analysecertificaat gegeven als bewijs en kunt u het gebouw weer veilig betreden.

Asbest saneren in Muiden? Daar heeft Anton van Dijk almeer dan25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestsanering op een veilige en professionele manier. Geniet van onze klantvriendelijke werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen verwijderen. Wij staan voor u klaar!

Wat doen wij?

Anton van Dijk voert bedrijfswerkzaamheden rondom asbest uit: asbestinventarisatie, asbestverwijdering en asbest afvoeren. Alle werkzaamheden worden op een veilige en professionele wijze uitgevoerd.

De pluspunten van Anton van Dijk

Expertise

Al onze werkzaamheden worden verricht door echte professionals. Onze medewerkers zijn goed geschoold en weten alles van asbest.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het risico te verkleinen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel kennis en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze werknemers geven professioneel en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste keuze op het gebied van asbest.

De benodigde certificaten

In veel situaties bent u wettelijk verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen als u asbest wilt verwijderen. Anton van Dijk is hét bedrijf voor u, want wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Komo Proces Certicaat Asbestverwijdering certificaat (SC-530) en het VCA certifcaat.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen veel toegepast. Het materiaal heeft namelijk diverse voordelen: het is duurzaam, slijtvast, bestand tegen hitte en het is nog voordelig ook.

Het risico van asbest

Jammer genoeg ontdekte men dat asbest gevaarlijk voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die makkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Velerlei soorten asbest

Er zijn velerlei soorten asbest. De diverse soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Er bestaan twee velerlei structuren asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest. De gevaren voor de gezondheid van hechtgebonden asbest zijn klein, omdat het asbest verankerd is in een product. Losgebonden asbest is riskant, want het zit niet vast aan het asbesthoudende materiaal. Het asbest komt hierdoor makkelijk vrij.

Asbestinventarisatie wettelijk verplicht voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Vinden er sloop- of herstelwerkzaamheden plaats van een pand dat gebouwd is voor 1993? Dan is een asbestinventarisatie vereist. Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle documenten over de bouwgeschiedenis uitvoerig doorgenomen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt bestudeert of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapportage opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest saneren

Wilt u asbest saneren? Schakel dan Anton van Dijk in. Anton van Dijk heeft namelijk de certificaten die wettelijk verplicht zijn om asbest te saneren. We verwijderen alruim25 jaar lang asbest. We zijn hierdoor echte experts op het vlak van het verwijderen van asbest.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van tenminste 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele controle

Bij een visuele check wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Bij een eindcontrole wordt ook de vezelconcentratie gemeten met gespecialiseerde filters. Is de vezelconcentratie lager dan de wettelijke norm? Dan wordt er een analysecertificaat gegeven als bewijs en kunt u het gebouw weer veilig betreden.

Asbest saneren

Wilt u asbest verwijderen? Schakel dan Anton van Dijk in. Anton van Dijk heeft namelijk de certificaten die wettelijk verplicht zijn om asbest te verwijderen. We saneren alruim25 jaar lang asbest. We zijn daardoor echte vakmannen op het vlak van het verwijderen van asbest.

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden verricht door onze experts.

De voordelen van Anton van Dijk

Kennis

Al onze bedrijfswerkzaamheden worden verricht door ware experts. Onze werknemers zijn goed geschoold en weten alles van asbest.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het risico te verminderen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze expertise op het gebied van asbest graag.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het saneren van asbest. Kies daarom voor Anton van Dijk. Zekerheid, duidelijkheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn daarom goed opgeleid en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent hierdoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabrieken en shops.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op allerlei manieren toegepast. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het risico van asbest

Helaas werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is bovendien slecht voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen hierdoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze diverse aandoeningen aanrichten: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Verscheidene soorten asbest

Asbest is onder te verdelen in zes soorten: actinoliet (groen asbest), amosiet (bruin asbest), antofyliet (geel asbest), chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest) en trbemoliet (grijs asbest).

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Er bestaan twee verschillende structuren asbest: hechtgebonden en losgebonden asbest. De gevaren voor de gezondheid van hechtgebonden asbest zijn klein, omdat het asbest verankerd is in een product. Losgebonden asbest is riskant, want het zit niet vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Het asbest komt daarom gemakkelijk vrij.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Vinden er sloop- of restauratiewerkzaamheden plaats van een gebouw dat gebouwd is voor 1993? Dan is een asbestinventarisatie vereist. Een asbestinventarisatie is een onderzoek naar of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle papieren over de bouwgeschiedenis uitvoerig doorgelezen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een lab gestuurd. Daar wordt geanalyseerd of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een rapportage opgesteld. Als er asbest is gevonden, meldt Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest saneren in Montfoort? Daar heeft Anton van Dijk almeer dan25 jaar ervaring mee. U kunt bij ons terecht voor asbestverwijdering op een veilige en vakkundige wijze. Geniet van onze klantgerichte werkwijze. Anton van Dijk beschikt over alle verplichte certificaten om asbest te mogen saneren. Wij staan voor u klaar!

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het vlak van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van minimaal 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Na de asbestverwijdering voert een onafhankelijke organisatie de laatste controle uit. Op die manier weten we zeker dat er geen asbest of asbestdeeltjes in uw gebouw aanwezig zijn en dat mensen het pand veilig kunnen binnengaan. De laatste controle begint met een visuele inspectie. Daarna volgt een analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele check

Tijdens de visuele check vindt er een grondige check plaats of de asbesthoudende materialen daadwerkelijk zijn verwijderd en of er geen restanten zijn achtergebleven. Verpakt afval of andere losse materialen mogen ook niet aanwezig zijn. Alle te inspecteren oppervlakken moeten bovendien stofvrij en droog zijn.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met gespecialiseerde filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te binnengaan.

Wilt u graag een onderneming inschakelen om het asbest in uw gebouw in Mijdrecht te verwijderen? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een vakkundig asbestverwijderaar metmeer dan25 jaar ervaring. U heeft veel voordeel van onze klantvriendelijkheid en onze vakkundige aanpak.

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende werkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest saneren en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze vaklui.

De pluspunten van Anton van Dijk

Kennis

Al onze bedrijfswerkzaamheden worden verricht door ware vakmannen. Onze werknemers zijn goed geschoold en weten alles van asbest.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid namelijk van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen om het risico te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Gratis advies

Onze medewerkers geven vakkundig en geheel gratis advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste beslissing op het gebied van asbest.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het verwijderen van asbest. Kies daardoor voor Anton van Dijk. Zekerheid, duidelijkheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werknemers zijn daardoor goed opgeleid en bezitten over veel kennis over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent daardoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, productiebedrijven en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd vroeger op allerhande manieren gebruikt. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg ontdekte men dat asbest riskant voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die makkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Diverse soorten asbest

Er zijn diverse soorten asbest. De verschillende soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst risicovol, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken daarom gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk vereist voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst wordt de bouwgeschiedenis onderzocht. De volgende stap is het nemen van monsters. Met de hulp van een filter wordt er gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Als er asbest wordt gevonden, wordt er gemeld aan de gemeente en het ministerie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbest wordt gesaneerd in het pand.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Schakel dan Anton van Dijk in. Anton van Dijk heeft immers de certificaten die wettelijk verplicht zijn om asbest te saneren. We saneren almeer dan25 jaar lang asbest. We zijn daardoor ware experts op het gebied van het verwijderen van asbest.

Asbest verwijderen subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest verwijderen. Wilt u een asbestdak laten verwijderen? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van op zijn minst 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw pand achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele inspectie en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele check

Bij een visuele check wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Bij een eindcontrole wordt ook de vezelconcentratie gemeten met gespecialiseerde filters. Is de vezelconcentratie lager dan de wettelijke norm? Dan wordt er een analysecertificaat gegeven als bewijs en kunt u het pand weer veilig binnengaan.

Wilt u graag een bedrijf inschakelen om het asbest in uw pand in Moerkapelle te verwijderen? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een vakkundig asbestverwijderaar metruim25 jaar ervaring. U heeft veel voordeel van onze klantvriendelijkheid en onze bekwame aanpak.

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest verwijderen en asbest wegbrengen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door onze vaklui.

De pluspunten van Anton van Dijk

Knowhow

Al onze bedrijfswerkzaamheden worden verricht door ware experts. Onze werknemers zijn goed geschoold en weten alles van asbest.

Veilig werken

Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid essentieel. Wij gaan daardoor zeer voorzichtig te werk en nemen alle mogelijke maatregelen om het gevaar te minimaliseren.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel expertise en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Onze medewerkers geven professioneel en geheel kosteloos advies als u dat wilt. Ze delen graag hun kennis en helpen u met het maken van de juiste keuze op het vlak van asbest.

De benodigde certificaten

In veel situaties bent u wettelijk vereist om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen als u asbest wilt saneren. Anton van Dijk is hét onderneming voor u, want wij bezitten alle nodige certificaten. We bezitten zowel het Komo Proces Certicaat Asbestsanering certificaat (SC-530) en het VCA certifcaat.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden uitgevoerd: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, fabriekshallen en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen veel toegepast. Het materiaal heeft namelijk diverse voordelen: het is duurzaam, slijtvast, bestand tegen hitte en het is nog goedkoop ook.

Het risico van asbest

Jammer genoeg ontdekte men dat asbest riskant voor de gezondheid was. Asbest bestaat uit vezels die makkelijk afbreken. Die stukjes asbest komen in de lucht terecht. Als ze worden ingeademd, kunnen ze in het menselijk lichaam veel schade veroorzaken. Asbest veroorzaakt longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose).

Velerlei soorten asbest

Asbest is onder te verdelen in zes soorten: actinoliet (groen asbest), amosiet (bruin asbest), antofyliet (geel asbest), chrysotiel (wit asbest), crocidoliet (blauw asbest) en trbemoliet (grijs asbest).

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen toegepast, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst risicovol, want het asbest zit goed vast aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vast zitten in het materiaal. De vezels breken daarom makkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk verplicht voor asbest verwijderen

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest gesaneerd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien vereist bij sloop- of herstelwerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst worden alle documenten over de bouwhistorie uitvoerig doorgelezen. Daarna wordt er van verdachte materialen monsters genomen. De monsters worden naar een laboratorium gestuurd. Daar wordt geanalyseerd of het materiaal asbest bevat en om welke soort asbest het gaat. Er wordt ook gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Na de asbestinventarisatie wordt er een verslag opgesteld. Als er asbest is gevonden, bericht Anton van Dijk aan de gemeente en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbestverwijdering plaats gaat vinden.

Asbest verwijderen

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneerder in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij alruim25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel expertise en vakbekwaamheid opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Omtrent asbest verwijderen geldt er vanaf 1 januari 2016 een regeling. Die regeling houdt in dat u subsidie kan ontvangen voor de renovatie van een asbestdak. De aanvraag moet ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor 1 januari 2020. Het gaat alleen om grotere daken met een formaat van ten minste 35 vierkante meter.

Eindcontrole

Na de asbestsanering voert een onafhankelijke organisatie de laatste inspectie uit. Op die wijze weten we zeker dat er geen asbest of asbestdeeltjes in uw pand aanwezig zijn en dat mensen het pand veilig kunnen betreden. De laatste inspectie begint met een visuele inspectie. Daarna volgt een analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele controle

Bij een visuele inspectie wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Het tweede deel van de eindcontrole is het meten van de concentratie van asbestvezels in de lucht met gespecialiseerde filters. Als de vezelconcentratie binnen de wettelijke norm valt, dan krijgen wij hier een speciaal certificaat van als bewijs. Vervolgens is het gebouw weer veilig te binnengaan.

Wilt u graag een onderneming inschakelen om het asbest in uw gebouw in Maarssen te verwijderen? Anton van Dijk staat voor u klaar. Wij zijn een professioneel asbestverwijderingsbedrijf metmeer dan25 jaar ervaring. U heeft veel voordeel van onze klantvriendelijkheid en onze vakkundige werkwijze.

Wat doen wij?

U kunt bij Anton van Dijk terecht voor de volgende bedrijfswerkzaamheden: asbestinventarisatie, asbest saneren en asbest wegbrengen. Alle bedrijfswerkzaamheden worden uitgevoerd door onze specialisten.

De voordelen van Anton van Dijk

Vakbekwaamheid

Wij werken alleen met echte professionals. Al onze medewerkers hebben een gedegen opleiding genoten en hebben expertise van zaken.

Veilig werken

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij asbestwerkzaamheden is veiligheid immers van essentieel belang. We volgen alle regels op het vlak van asbestwerkzaamheden en nemen allerhande voorzorgsmaatregelen om het risico te verkleinen.

Jarenlange ervaring

U profiteert van onze jarenlange ervaring doordat wij veel kennis en vaardigheid hebben opgebouwd. Wij hebben in die jaren heel veel klanten blij gemaakt. Wordt u de volgende?

Kosteloos advies

Heeft u vragen rondom asbest? Neem contact met ons op. Wij delen onze expertise op het vlak van asbest graag.

De benodigde certificaten

Veiligheid moet altijd voorop staan bij het verwijderen van asbest. Kies daarom voor Anton van Dijk. Zekerheid, duidelijkheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werknemers zijn daarom goed opgeleid en bezitten over veel expertise over asbest. Anton van Dijk bezit over het VCA en het Komo Proces Asbestsanering (SC-530) certificaat. U bent hierdoor verzekerd van de betrouwbaarheid en veiligheid van onze werkzaamheden.

Voorgaande projecten

Wij hebben onder andere bij de volgende klanten asbestwerkzaamheden verricht: ziekenhuizen, grote woonhuizen, scholen, productiebedrijven en winkels.

Wat is asbest?

Toepassingen

Asbest werd voorheen op diverse manieren toegepast. Het heeft namelijk een aantal goede eigenschappen: het is sterk, voordelig, bestand tegen hoge temperaturen en het gaat bovendien lang mee.

Het gevaar van asbest

Jammer genoeg werd ontdekt dat asbest heel slecht is voor de gezondheid. Het is bovendien schadelijk voor het milieu. Asbest bestaat uit lange vezels die makkelijk kapot gaan. Er komen daardoor kleine stukjes vezels in de lucht. Als de vezels worden ingeademd, kunnen ze allerlei aandoeningen veroorzaken: stoflongen (asbestose), longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en longkanker.

Diverse soorten asbest

Er zijn velerlei soorten asbest. De velerlei soorten asbest worden ingedeeld in twee hoofdgroepen. Ten eerste is er spiraalvormige asbest. Daaronder valt alleen wit asbest. Ten tweede is er naaldvormige asbest en daaronder valt groen, bruin, blauw, grijs en geel asbest.

Hechtgebonden en losgebonden asbest

Asbest wordt in twee vormen gebruikt, als hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asest is het minst riskant, want het asbest zit goed vastgeplakt aan het asbesthoudende materiaal. Bij losgebonden asbest zijn de gevaren voor de gezondheid veel groter, omdat de asbestvezels niet vastgeplakt zitten in het materiaal. De vezels breken hierdoor gemakkelijker af en komen in de lucht terecht.

Asbestinventarisatie wettelijk verplicht voor asbest saneren

Wat is een asbestinventarisatie?

Voordat asbest verwijderd wordt, vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. Een asbestinventarisatie is bovendien verplicht bij sloop- of renovatiewerkzaamheden van gebouwen van voor 1993. Tijdens een asbestinventarisatie wordt er gekeken of er asbest aanwezig is.

Wat gebeurt er tijdens een asbestinventarisatie?

Eerst wordt de bouwgeschiedenis geanalyseerd. De volgende stap is het nemen van monsters. Met behulp van een filter wordt er gekeken of er asbest in de lucht aanwezig is. Als er asbest wordt gevonden, wordt er gemeld aan de gemeente en het ministerie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat er asbest wordt verwijderd in het gebouw.

Asbest saneren

U bent verplicht om een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van grotere hoeveelheid asbest. Anton van Dijk bezit over de nodige certificaten. Ook een voordeel voor u is dat wij almeer dan25 jaar ervaring hebben. We hebben daardoor veel expertise en knowhow opgebouwd.

Asbest saneren subsidie

Vanaf 1 januari 2016 is er een regeling ingesteld op het gebied van asbest saneren. Wilt u een asbestdak laten saneren? Dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zowel ondernemingen als non-profitinstellingen, overheidsinstanties en particulieren komen in aanmerking voor deze subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2020 ingediend zijn en het moet om een dak gaan van op zijn minst 35 vierkante meter groot.

Eindcontrole

Als het asbest saneren klaar is, komt er een onafhankelijke organisatie die een eindcontrole uitvoert. Zo bent u er zeker van dat al het asbest gesaneerd is en dat er geen asbestdeeltjes in uw gebouw achterblijven. De eindcontrole bestaat uit twee delen: een visuele check en de analyse van de vezelconcentratie in de lucht.

Visuele check

Bij een visuele inspectie wordt gecontroleerd of alle oppervlakken droog en stofvrij zijn. Er mogen geen asbesthoudende materialen of restanten daarvan aanwezig zijn. Er mogen bovendien geen verpakt afval en andere losse materialen zijn achtergebleven.

Meten van de vezelconcentratie

Bij een eindcontrole wordt ook de vezelconcentratie gemeten met gespecialiseerde filters. Is de vezelconcentratie lager dan de wettelijke norm? Dan wordt er een analysecertificaat gegeven als bewijs en kunt u het gebouw weer veilig binnengaan.